Info Cheile Nerei

Slide Show
 
 
 
 

UČLANJIVANJEISTORIJA I KULTURA PDF Štampa El. pošta
sreda, 07 januar 2009 14:41

Istorie si cultura

TURISTIČKI, KULTURNO – ISTORIJSKI OBJEKTI, ARHEOLOŠKI SKITOVI

Carbunari:

 - Arheološki skit u Karbunaru - "Pestera Urzicari", sa tragovima nastanjenosti iz paleolitika i neolitika, rimska građevina, II – III vek, rimska era.
 - Skit Kocofeni iz Karbunara - "Talva Balanului'', sa tragovima nastanjenosti iz bronzane ere

Ćiklovi Romani:
 - Srednjovekovna nekropola iz Ćiklove Romane - "La Morminti" na oko 2 km od sela

 Ilidija:
 - Naslikana stena iz Ilidije - "Valea Mare" na 2,5 km istočno od sela, postoji iz srednjeg veka / XIII – XIV vek
 - Srednjovekovna crkva iz Ilidije- "Dealul Cetate" sa severne strane desno od sela, u baštama stanovnika Teicu Petru, Suru Gheorghe i Coceni P., srednji vek / XI – XIV vek, XIII – XIV vek
- Arheološki skit u Ilidiji - "Salište" na zapadnoj ivici sela, prema ulazu u naselje, u Dolini Vićinikului (Raul Mare), Era seoba, Srednji vek / VIII – IX vek, XIII-XIV vek
- Arheološki skit u Ilidiji - "Dealul Oblita" na jugozapadu sela, na ulasku u naselje, sa desne strane sela Ilidija se uzdiže Brdo Oblica, Srednji vek, Hallstatt / XIII – XV vek, XII vek
- Arheološki skit u Ilidiji - "Moara Gherghinii" u zoni "Funi" na 1 km jugozapadno od sela, sa desne strane od ulaska u selo, Srednji vek, Hallstatt, Eneolitik, Rimska era / VIII-IX vek, XI – XII vek, III – IV vek

Sokolari:

- Srednjovekovna tvrđava iz Sokolara - "Cetatea Beiului" na 3 km jugoistočno od sela, Srednji vek / XIV - XV vek

Sopotu Nou:

- Preistorijski dom iz Sopotu Nou - "Peştera Rolului" na 5 km južno od sela, u klancu Nere

Štinapari:

- rimski rudnik iz Štinapara - "Dealul Chelu" , rimska era (II – III vek)


SPOMENICI ARHITEKTURE I UMETNOSTI, INDUSTRIJSKI SPOMENICI

Anina:
 - Sistem kanalizacije grada ANINA - Grota Buhuj, Valea Mori XIX vek
 - Kanali za dovod vode grada ANINA - Grota Buhuj, Valea Mori XIX vek
 - Železnička stanica CFR Anina, 1843 – 1846
 - Ansambl I Izvora, grad ANINA, Ul. Muresianu Andrei f.n. 1874
 - Sprava za vađenje na paru, grad ANINA, ul. Muresianu Andrei f.n. 1874
 - Termoelektrična centrala, sa turbinama, grad ANINA, Ul. Uzinei, Ul. Oltului, Ul. Hammer M.1897; sa prenošenjem 1927.
 - Ansambl siderurškog rudnika, grad ANINA, Ul. Uzinei, Ul. Oltului, Ul. Hammer M. 1858 – 1927
 - Livnica lamela, grad ANINA, Ul. Uzinei, Ul. Oltului, Ul. Hammer M. 1867 – 1872
 - Fabrika otporne cigle grada ANINA - Ul. Uzinei, Ul. Oltului, Ul. Hammer M. 1866

Bozović:
 - Ansambl mlinova u Bozoviću, 1890 – 1897, (Moara Neamtului (Nemčev mlin) 1895, Moara de peste Rau (Mlin sa druge obale reke) 1890, itd.)
 - Crkva "Uzvišenja Gospoda" 1798

Ćiklova Montana:
 - Crkva manastira Kalugara XlX vek
 - Podrumi bivše pivare (ruševina) 1750-1800
 - Rimsko katolička crkva "Sv. Marija" 1777

Ilidija:
 - Crkva "Silazak Sv. Duha" 1797

Lapušniku Mare:
 - Crkva "Silazak Sv. Duha" 1770, izmenjena 1890

Saska Montana:
 - Grčko – katolička crkva "Sv. Apostoli" 1777, obnovljena 1862
 - Crkva "Rođenja Majke Božije" 1771

Slatina Nera:
 - Crkva "Uspavljivanja Majke Božije" 1750-1800

Steierdorf – Anina:

 - Rudarska kolonija iz Steierdorfa XIX vek, izmenjena 1900 – 1950
 - Rimsko katolička crkva 1786; totalno obnovljena 1872
 - Atelje, danas sedište lokalnog sastava vatrogasaca 1800 – 1850


STATUJE, BISTE, KOMEMORATIVNI SPOMENICI

Bozović:
 - Statuja Eftimija Murgula sa sredine XX veka

Oravica:
 - Bista Damaskina Božinke 1932
 - Bista Mihaja Emineska 1932

Steierdorf –Anina:

 - Spomen krst prvoj religioznoj službi nemačkih kolonista, stiglih 1773
Poslednje ažurirano petak, 31 jul 2009 14:24
 
ENEN

Traži

VESTI

VALUTARNI TOK

KONVERTOR VALUTE

Suma:
Conversie:

VREME

„Ova web stranica ne predstavlja neophodno javni stav Evropske komisije. Odgovornost u pogledu ispravnosti i koherencije predstavljenih informacija pripada inicijatorima web stranice. Za informacije o ostalim programima, koje finansira Evropska Unija u Rumuniji, kao i za detaljne informacije koje se tiču statuta člana Rumunije u Evropskoj Uniji, pozivamo vas da posetite web adresu Centra za Informisanje Predstavništva evropske komisije u Rumuniji."http://www.infoeuropa.ro
Baner
Baner